Ranasnipa.
Coronet 24 Family.
Mahognyracern "Kristina".
Chris Craft 23 Lancer.


Övriga installationer.


Nyinstallation Vetus M2.18 i träsnipa efter reparation av motorbädd.
Installation 2 st Solé SN110 i Jupiter 30.